2i2 Quatre arquitectura + disseny | Can Ribes. Palma de Mallorca

Habitatges socials i rehabilitació de Nau per a Centre de Dia. Palma de Mallorca

Primer Premi concurs.

4.150 m2

Com resultat de la consecució del primer premi en el concurs d’idees convocat pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Palma de Mallorca es desenrotlla una intervenció que combina el respecte cultural i tipològic a un barri tradicional com és el de la Soledat amb la implantació de nous equipaments i formes d’habitar propis de l’època actual. L’actuació comprén 20 vivendes adaptades per a persones majors amb espais de relació en la coberta de l’edifici i la rehabilitació d’una nau característica de la indústria de finals del segle XIX com a centre de dia i d’activitats comunitàries. Ambdós actuacions, executades en fases diferents, queden lligades per mitjà d’una plaça semipública que actua com a nexe d’unió entre l’element dotacional i el residencial, constituint un equipament de barri, davall la qual s’ubica un aparcament.

La claredat espacial, la relació entre els espais i la reinterpretació tipològica de la vivenda tradicional constituïxen les premisses sobre les quals es va desenrotllar un projecte que  constituí un punt de partida per a la regeneració d’un barri tradicional de la ciutat de Palma.