2i2 Quatre arquitectura + disseny | Casa de cultura San Cibrao

Casa de cultura San Cibrao

Concurs d’idees per a la construcción d’una casa de cultura al Concello de Cervo. San Cibrao. Lugo

21.800 m2

L’anàlisi del Lloc, eixos, vials, passeig marítim, edificis singulars i ruïnes pròximes ens duu a proposar un Edifici-Plaça com element integrador, buscant nous i diferents accessos, connexions i perspectives. Per a això, el programa i l’edifici en si mateix es divideix en tres volums, un soterrat sota la nova plaça creada, altre elevat sobre ella en una part de la parcel·la i un tercer cos que travessa tota la proposta.

La plaça serà l’element de connexió i relació entre l’entorn i els volums, una invitació a endinsar-se en ells i descobrir-los. La disposició de les peces permet diferents relacions i connexions: visuals (interiors i exteriors), accessos, patis, llums…