2i2 Quatre arquitectura + disseny | Centre de dia Burriana

Centre de dia Burriana

430 m2

Es projecta un Centre de Dia per a persones majors en la població de Burriana, vinculat a una edificació destinada a residència de la tercera edat.

L’objecte del projecte és dotar de la major qualitat espacial al centre, sensibilitzats amb el públic al que va destinat, i l’enorme transcendència que tenen aquests equipaments públics en la societat actual.

Per la disposició de la planta, s’agrupen les zones humides en un volum pròxim a l’accés, es concentra menjador i despatxos en una banda longitudinal, alliberant tot l’espai que s’obre a la zona de jardins, creant una sala diàfana i assolellada on desenvolupar les diferents activitats tant en l’interior com en l’exterior. Es dissenyen una sèrie de mobles mòbils que acompanyin aquestes activitats i que permetin transformar els espais segons necessitats, buscat la màxima flexibilitat espacial.