2i2 Quatre arquitectura + disseny | Vivenda La Marina

Vivenda La Marina

Vivenda unifamiliar aïllada en la Marina. En fase de projecte

290 m2

Aquest habitatge unifamiliar es projecta sota un prisma mediambiental mitjançant l’aprofitament i control del assolejament i la seua disposició en la parcel·la per a afavorir la ventilació gràcies al règim de brises marines.
Formalment se soluciona mitjançant elements senzills en un homenatge a l’arquitectura residencial americana de mitjan el segle XX.